Need Help ?
Call: +977- 029520105

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जारी सूचना तथा मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरुको नामावली

प्रकाशित मिती:  २०७४।०२।१३

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जारी सूचना तथा मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरुको नामावली