Need Help ?
Call: +977- 029520105

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जारी भएको मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरुको संशोधित नामावली

प्रकाशित मिती:  २०७४।०२।२९

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जारी भएको मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरुको संशोधित नामावली