Need Help ?
Call: +977- 029520105

जिल्लाको बारेमा

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सङ्खुवासभा

वि.सं.२०६८ सालको जनगणना अनुसार यस जिल्लाको कूल जनसंख्या १,५८,७४२ मध्ये पुरुष ७५,२२५ (४७.३८%) र महिला ८३,५१७ (५२.६१%) रहेको यस जिल्लाको जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मि. ४६.०% रहेको छ ।१५ वटा स्रोतकेन्द्र र ५ वटा निरीक्षण क्षेत्रमा विभाजित गरिएको यस जिल्लामा एक स्रोतकेन्द्रमा १८ वटा देखि ४३ वटासम्म विद्यालयहरु पर्दछन् ।वि.सं.२०६८ सालको जनगणना अनुसार कूल जनसंख्या १,५८,७४२ मध्ये ६४.२६% जनसंख्या साक्षर रहेको पाइन्छ । औपचारिक शिक्षा लिने १,०२,०११ मध्ये महिला ४८,४९४ र पुरुष ५३,५१७ जना रहेका छन् । औपचारिक शिक्षामा एस.एल.सी. वा सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका ४,७३९ जना मध्ये महिला १,६०७ जना र पुरुष ३,१३२ जना रहेका छन् ।
 
५ वर्ष माथिको कुल जनसंख्या १,४३,४७८ रहेकोमा ९९,५४२ जना पढ्न तथा लेख्न सक्ने, ४०३८ जना पढ्न मात्र सक्ने रहेका छन् भने २६,५५२ महिला र १३१९० पुरुष गरी जम्मा ३९,७४२ जना पूर्ण निरक्षर रहेका देखिए तापनि यस वर्षको साक्षर नेपाल अभियान—२०६९ वाट महिला ११५०३, पुरुष २६२७ गरी जम्मा १४११३ जना साक्षर भएको हुंदा समग्रमा जिल्लाको साक्षरता ८२.०४% रहेको देखिन्छ ।
 
शारीरिक असक्षमता तर्फ हेर्दा ४०५४ जनामा विभिन्न प्रकारका शारीरिक असक्षमता रहेको पाइएको छ ।
 
 
विद्यालयहरुको विवरण
१ प्राथमिक तह                                २८१
१.१            सामुदायिक                    २६४
१.२            संस्थागत                       १७
१.३           समुदायद्धारा व्यवस्थित   ९०
 
 निम्नमाध्यमिक                         ६९
२.१ सामुदायिक                                ६२
२.२ संस्थागत                                  ७
२.३ समुदायद्धारा व्यवस्थित           ३७
 
वालविकास केन्द्र                        २३०
३.१ समुदायमा आधारित                २
३.२ विद्यालयमा आधारित              २२८
 
माध्यमिक                                  ४६
४.१ सामुदायिक                              ४१
४.२ संस्थागत                                ५
४.३ समुदायद्धारा व्यवस्थित           १५
उच्च मा.वि.                                २०
क्याम्पस                                     ५
सामुदायिक अध्ययन केन्द्र           १७